Guard 2000 ENDAST TILLGÄNGLIG I BUTIKEN

Guard 2000 ENDAST TILLGÄNGLIG I BUTIKEN

120 kr
250ml
Guard 2000 användes för att fästa EM Mikroferm på trädgårdsväxter då det är viktigt att medlet täcker och har en god kontaktverkan på växten.
Guard 2000 består av en ofarlig organisk förening som inte är kemiskt reaktiv och har ingen skadlig inverkan på miljön. Guard 2000 är biologisk nedbrytbar.
För besprutning av ätliga grödor och frukt kontakt www.botanic-culture.se för detaljerad information.
Instruktioner:
Tillsätt 1 ml Guard 2000 till 1 liter färdigblandat EM Mikroferm. Blanda väl och bespruta växten noga under torr väderlek. Undvik direkt solsken.
Guard 2000 består av 10% styren-butadien-sampolymerer (latex). Vid besprutning följ säkerhetsföreskrifterna för det växtskyddsmedel Guard 2000 ska fästa på växten.