Vi tar coronaviruset på stort allvar, och utvärderar utvecklingen löpande. Vi följer hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer och har vidtagit extra åtgärder för att förhindra att våra anställda utsätter sig själva eller andra för smitta. Tänk på att hålla avstånd till varandra i kassan och framförallt att stanna hemma om du är sjuk.
När du kommer in till någon av våra butiker hjälper vi dig precis som vanligt och är du orolig för smitta kan du alltid ringa oss så hittar vi en lösning.
Våra butiker är oftast stora och mycket växter finns utomhus så det finns gott om plats att hålla avstånd.


Att pyssla i trädgården ger dig något att göra nu när vi blivit begränsade i vår vardag. Att vistas i gröna miljöer och att ägna sig åt trädgårdsodling har läkande effekt på oss människor. Det gör oss lugna och dämpar oro samt psykiska ohälsa, något som är nog så viktigt i dessa tider.
Närhet till gröna ytor gynnar även vår fysiska hälsa då det leder till ökad fysisk aktivitet. Som om det inte vore nog skapar vi ju också en bättre miljö och bidrar till den biologiska mångfalden.