ATT LYCKAS MED BÄRBUSKAR 

Vinbär & Krusbär

Växtplats
Ljust och soligt med undantag för vinbär som kan odlas i halvskugga.
Jord: Vinbär/krusbär trivs i väldränerade jordar. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i.
Plantering Krukodlade plantor sänks ner med hela krukan i en hink vatten och får stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på med hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter per planta. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.
Plantavstånd 1,5-2,5 m.
Vattning Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.
Gödsling Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande. 
Skötsel: De gallras efter några år för att ge större och sötare bär. Tag bort de äldsta grenarna ända nerifrån marken.
Undantag: Röda vinbär ger bäst skörd på grenar som är mellan 5-8 år.  

Hallon

Växtplats: Ljust och soligt. Skugga hämmar bärens utveckling.
Jord: Hallon trivs i de flesta väldränerade jordar. Allt för torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.
Plantavstånd: 1,5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna.
Plantering: Hallon planteras grunt, ca 5 cm under markytan, övrigt se under Vinbär & krusbär.
Vattning/Gödsling: Se under Vinbär & Krusbär.
Skötsel: De nedskurna plantorna ger första året långa skott som bär frukt följande år. Efter skörd skärs de skott som burit frukt ner till marken. De nya årsskotten gallras så att endast de 5-8 kraftigaste lämnas kvar. Dessa skall ge nästa års skörd.

Jätteblåbär

Växtplats: Soligt och vindskyddat.
Jord: Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och brett per planta.
Plantering: Se nedan.
Plantavstånd: 0,6 - 1 m beroende på sort.
Vattning: Se under Vinbär & krusbär.
Gödsling Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år:Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.