ATT LYCKAS MED BÄRBUSKAR 

Vinbär och krusbär

Växtplats

Krusbär växer bäst i ett soligt läge. Medan vinbär kan odlas både i sol och i halvskugga. De är anspråkslösa vad gäller jorden, men det är bra om jorden är väldränerad och inte alltför torr. Såväl lerjordar som lätta sandjordar kan blandas upp med barkmylla för att få en bra struktur. För att förbättra jordens fukthållande egenskaper kan man blanda i lergranulat, och för att förbättra dräneringen kan man tillföra pimpsten.

Plantering

Om plantan känns torr, sänk ner hela krukan i en hink med vatten och låt stå några minuter. Tag bort krukan, och pilla försiktigt isär rötterna om de sitter hårt snurrade. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på med hälften av jorden och vattna ordentligt. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen. Plantera gärna en marktäckare runt busken. De hjälper till att skugga jorden och hålla kvar fukten, samtidigt som de håller en del ogräs borta. Månadssmultron kan passa bra, den blommar fint och ger bär under hela sommaren.

 

Planteringsavstånd

1,5-2,5 m.

 

Vattning

Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20 liter. Känn alltid efter en bit ner i jorden om den känns torr eller fuktig.  

 

Gödsling

Gödsla en gång på våren när bladen slagit ut, och en gång till under försommaren. Använd gärna ett naturgödsel och följ doseringen på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut kompostjord, kogödsel eller en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna på våren. Under sensommar/tidig höst gödslar man med ett så kallat PK-gödsel (höstgödsel) för att stärka växterna inför vintern, samt främja nästa års blomning och fruktsättning.

 

Skötsel

När busken har fått växa till sig några år är det dags att börja underhållsbeskära. Gallra årligen på vårvintern bort en eller ett par av de äldsta grenarna ända nerifrån marken. Krusbär, samt röda, vita och rosa vinbär ger bäst skörd på grenar som är 2-5 år gamla, medan svarta vinbär ger bäst skörd på yngre grenar som är 1-3 år gamla.  

 

Hallon

Växtplats: Ljust och soligt. Mycket sol ger söta, goda bär!  Hallon trivs i de flesta jordar, så länge de är väldränerade. En lerig såväl som sandig jord kan förbättra

Plantavstånd: 1,5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna.

Plantering: Hallon planteras grunt, ca 5 cm under markytan, övrigt se under Vinbär & krusbär.

Vattning/Gödsling: Se under Vinbär & Krusbär.

Skötsel: De nedskurna plantorna ger första året långa skott som bär frukt följande år. Efter skörd skärs de skott som burit frukt ner till marken. De nya årsskotten gallras så att endast de 5-8 kraftigaste lämnas kvar. Dessa skall ge nästa års skörd.

 

Jätteblåbär

Växtplats: Soligt och vindskyddat.

Jord: Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och brett per planta.

Plantering: Se nedan.

Plantavstånd: 0,6 - 1 m beroende på sort.

Vattning: Se under Vinbär & krusbär.

Gödsling vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.