ATT LYCKAS MED FRUKTTRÄD

Beskärning : Äpple och päronträd beskärs enligt nedan antingen tidigt på våren eller från juli-sept (JAS beskärning). Körsbär och plommon gallras under perioden juli-sept.  

  

Växtplats: Ljust och soligt.

Pollinering: Äpple, päron och en del plommon och körsbär behöver befruktas av en annan sort för att ge frukt. Det brukar inte vara några problem med passande pollinerare i villabebyggelse.

Jord: Jorden bör vara minst 60 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Är jorden lerig planteras trädet på en ”kulle” (se bild) för att förhindra att rötterna står för blött. Har det tidigare vuxit fruktträd på samma ställe byter man till ny jord i hela gropen.

Plantavstånd: Avståndet varierar beroende på grundstam och om sorten är svag- eller starkväxande. Sorter på svagväxande underlag: från ca 3 m Sorter på starkväxande underlag: från ca 5 m Spaljeträd: ca 2-3 m.

Plantering: Förädlingsstället (se bild) skall vara ovanför markytan. Vid plantering i gräsytor skall jorden hållas öppen minst 50 cm i diameter (gräs mot stammen ger sämre tillväxt). Det underlättar också när man klipper gräset och man kan utnyttja ytan till låga marktäckande perenner. Sänk ner krukklumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min. Lossa krukan försiktigt och sätt ner trädet i gropen. Väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till så att trädet står rakt och stadigt. Vattna igen. Nyplanterade träd behöver stöd. Slå försiktigt ner ett stöd ca 10 cm från stammen. Bind trädet mot stödet med ett brett plastband strax under kronan. Glöm ej gnagskydd – en billig försäkring mot viltskador!

 

 

Vattning : Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20-30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling

Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.