ATT LYCKAS MED FRUKTTRÄD

Jordförbättring och plantering


Vid plantering av ungträd bör planteringsgropen vara omkring 50 cm djup och 100 cm bred. Behåll så mycket som möjligt av den befintliga jorden, plocka bara bort större stenar. Blanda upp den befintliga jorden med en säck planteringsjord eller barkmylla. Är jorden lerig och kompakt, är det lämpligt att även blanda i pimpsten, för att förbättra dräneringen.

Om rotklumpen känns torr, sänk ner krukan i en hink med vatten och låt stå i 10 minuter. Lossa krukan försiktigt, och sätt ner trädet i gropen. Eventuell väv runt rotklumpen ska skäras upp och vikas ner.  Fyll på hälften av jorden, vattna ordentligt, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden och tryck till så att trädet står stadigt och rakt. Vattna sedan igen. Förädlingsstället (se bild) skall vara ovanför markytan, och trädet ska planteras i samma nivå som det stått i krukan. Trädet planteras upphöjt på en ”kulle” (se bild) för att förhindra att det blir för blött för rötterna.

Ett nyplanterat träd behöver stöd de första två åren. Slå försiktigt ner en rejäl trästör en liten bit bredvid trädet. Bind samman trädet och stören med ett brett juteband, strax under kronan. Ett gnagskydd runt stammen är en billig försäkring mot viltskador! 

Håll planteringsytan fri från gräs och ogräs de första åren. Istället kan ytan fyllas av vackra marktäckande perenner, som hjälper till att behålla fukten i jorden och hålla ogräset borta.

 

Vattning


Det är svårt att ge exakta råd om vattning, då vattenbehovet i mycket styrs av väder och vind. Man kan ändå säga att det är bättre att vattna mycket åt gången och mer sällan! På så sätt söker sig rötterna ner på djupet, och får lättare att hitta eget vatten. Vid torrt väder kan du vattna 20-30 liter, men inte oftare än en gång i veckan.  Ett bra tips är att stoppa ner fingrarna en bit ner i jorden och känna efter om det är fuktigt eller torrt

 

Planteringsavstånd

 
Avståndet varierar beroende på vilken grundstam trädet är ympat på, och om sorten i sig är stark-, eller svagväxande. Sorter ympade på svagväxande grundstam kan planteras med ett avstånd på ca 3,5 m. Sorter på starkväxande grundstam: från ca 5 m, och spaljéträd: ca 2-3 m.

 

Gödsling

Gödsla på våren när bladen börjar slå ut, och en gång till under försommaren. Använd gärna ett naturgödsel, och följ doseringen på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under trädet tidigt på våren. För att ytterligare stärka trädet gödslar man under sensommaren/tidig höst med ett kvävefattigt gödsel som gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Dessa kallas PK-gödsel, höstgödsel eller liknande. 

 
Beskärning


Äpple och päronträd beskärs enligt nedan. Unga träd beskärs lämpligast under vårvintern, då detta stimulerar tillväxt och skottbildning. På äldre träd där man vill begränsa skottbildningen, beskär man helst under JAS-perioden, juli-september. På Gotland går det även bra att beskära under oktober, men välj en dag med torrt väder. Vid beskärning av plommon, persika och körsbär går man försiktigare tillväga. Här handlar det mest om borttagning av grenar som växer inåt kronan, och grenar som skuggar eller skaver mot varandra.

 

Pollinering


Äpple, päron och en del sorters plommon och körsbär behöver befruktas av en annan sort för att ge frukt. Det är vanligtvis inte några problem med passande pollinerare i villabebyggelse. Man räknar med att pollinerarna rör sig i ett område av 3 km.