Planteringsråd

Några goda råd när du köper din växt hos oss.

Vår viktigaste uppgift är att ni lyckas bäst i er trädgård.

ZON

Välj växter som är härdiga i din växtzon. På Gotland har vi tre olika zoner. I Visby innerstad har vi zon 0, medan i de mellersta delarna av Gotland så har vi zon 2. Resterande delar befinner vi oss i zon 1.

STÅNDORT

Välj rätt växt för rätt plats. Vissa växter trivs i soliga lägen, medan andra trivs i halvskugga eller skugga.

JORDMÅN

Utgå från vilken typ av jordmån ni har i trädgården för att veta vilken växt som kommer att trivas eller jordförbättra efter växtens krav. Innan plantering är det viktigt att jorden är fri från ogräs, lucker, väldränerad och näringsrik. Det är speciellt viktigt med jordförbättring till sand- och lerjordar. Vilket är de vanligaste jordarterna på Gotland. Jorden förbättras bäst med hjälp av barkmull, pimpsten, planteringsjord eller kompost.

MIKROLIV

För att bevara markens mikroliv så är det viktigt att blanda den med befintlig jord vid plantering.

VATTNING

Vattningen är viktig för att växten ska etablera sig. Det är svårt att ge några konkreta direktiv då det beror helt på väder och vind samt växtslaget och storleken. Känn alltid ner med handen en bit ner i jorden för att känna om det finns behov för vattning. Se till att vattna mycket men sällan, det är lättare att vattna ihjäl en växt än tvärtom. De allra flesta växter mår bra vid lätt uttorkning mellan vattningarna.                     

Före planteringen ska växten vara väl genomvattnad. Krukodlade och växter på klump ska ligga i vatten i ca 10-15 minuter innan plantering. 

SKYDDA

Glöm ej gnagskydd runt stammen. Detta för att skydda mot rådjur, harar eller andra gnagdjur.

UNDERHÅLL

Håll området runt plantan fri från gräs och ogräs under etableringstiden. Luckra även gärna den öppna jordytan med jämna mellanrum för att undvika uttorkning.

Frukt- och prydnadsträd

Om rotklumpen känns torr, sänk ner krukan i en hink med vatten och låt stå i 10 minuter. Lossa krukan försiktigt, och sätt ner trädet i gropen. Eventuell väv/stålnät runt rotklumpen ska skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden, vattna ordentligt, ca 20-40 liter. Fyll på resten av jorden och tryck till så att trädet står stadigt och rakt. Vattna sedan igen. Förädlingsstället skall vara ovanför markytan, och trädet ska planteras i samma nivå som det stått i krukan. Trädet planteras upphöjt på en ”kulle” för att förhindra att det blir för blött för rötterna. Ett nyplanterat träd behöver stöd de första två åren. Slå försiktigt ner en till tre rejäla trästörar en liten bit bredvid trädet. Bind samman trädet och stören med ett brett juteband, strax under kronan. Ett gnagskydd runt stammen är en billig försäkring mot viltskador!

Buskar och barrväxter

Lossa krukan försiktigt sätt den i nivå med markytan. Fyll på hälften av jorden och blanda med den befintliga jorden och vattna sedan rikligt med ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, blanda med befintlig jord och vattna igen. När det kommer till vintergröna växter som planteras på hösten så ska man på vårvintern skugga dem med tjockare fiberduk eller granris för att förhindra uttorkning på vårvintern innan tjälen är borta.    

Bärbuskar

Planteras likt buskar, se ovan. Överlag så trivs bärbuskarna i en jord som har ett lägre pH-värde, alltså i surare jord. Se därför till att jordförbättra med rhododendronjord eller specialjord vid plantering och att vid nästkommande säsonger gödsla med rhododendrongödning.

Rosor

Har det tidigare varit rosor planterade på samma yta så bör man vänta minst en vinter innan man kan plantera nya rosor på samma ställe. Vid plantering så är det då viktigt att byta ut all jord i planteringsgropen till ny jord. Det är viktigt att vid planteringen få ner förädlingsstället, knölen som bildats där rosen ympats på sin rot, en 8-10 cm under markytan. Vid krukodlade rosor så ska man försiktigt lossa krukan och sätta ner den djupt i gropen. Fyll på hälften av jorden och vattna ca 10 liter, fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Häckplantor

Vid barrotade häckplantor så är det viktigt att hålla rötterna fuktiga och de måste ligga skyddade från både sol och vind. För att få raden rak så kan man spänna en lina mellan ändpunkterna. Enklast är att gräva ett dike och spara ca 50 % av den befintliga jorden som blandas tillsammans med planteringsjord, barkmylla och pimpsten. Fyll på med jord i botten, vattna och sätt sedan plantan i och fyll på med mer jord, tryck till och vattna en gång till. Se till att plantorna står rakt och stadigt. Vid vårplantering ska både friväxande och klippta häckar klippas ned till 15 cm. Höstplanterade häckar beskärs följande vår.

Undantag 1: Avenbok, bok, tuja och gran - dessa ska växa till önskad höjd innan man klipper av topparna. Dock kan man klippa in sidogrenarna varje vår.

Undantag 2: Idegran toppas varje vår, både på höjden och på sidorna.  

Klängväxter

Plantera alltid klängväxter minst en 50 cm ifrån husväggen då jorden blir alldeles för torr in under taket. Plantera enligt beskrivning under ”Buskar och barrväxter”.

Beskärning: Vid vårplantering skär man tillbaka de långa rankorna en 40 cm för att det ska bildas nya sidoskott som blir till nya rankor. Särskilt viktigt är det för de klängväxter som är självhäftande och har sugrötter som fäster vid underlaget och detta behöver man hjälpa dem med redan från start. Planterar man istället under sommaren eller hösten så beskärs klängväxterna in nästkommande vår.

Klematis: Vid första året ska man göra en tillväxtbeskärning vilket innebär att när de nya skotten har vuxit till ungefär 1 m så klipps de in till halva längden. detta gör man för att få en balans mellan rotsystemet och bladmassan. 

Surjordsväxter

Surjordsväxter som trivs i en jord med ett lågt pH ska planteras antingen i rhododendronjord, specialjord eller i en genomfuktad och okalkad torv blandad med barkmull. Sedan är det viktigt att fortsätta gödsla med rhododendrongödsel. Exempel på växter är rhododendron, azaleor, ljung och blåbär. Plantera enligt beskrivning under ”Buskar och barrväxter”. Vattna plantorna rejält på hösten innan marken fryser till och gör det nästa gång när tjälen är ur marken. Skydda växterna med ett lager löv.