Lyckas med blåbär

Skapa ett blåbärsland

Få ut mycket av ditt blåbärsland genom att kombinera olika amerikanska blåbär tillsammans med allåkerbär som marktäckare. Landet blir både estetisk och ni får en stor skörd av olika utsökta bär. Blåbär och smultron trivs båda i surare jord, alltså jord som har ett lägre pH-värde, vilket gör det till perfekta kompisar i en samplantering. Om ni önskar göra planteringen ännu mer dekorativ så kan ni kombinera de ätliga med vackra perenner som trivs i på samma växtplats. Till exempel vackra ormbunkar, astilbe, kransveronika, näva, funkia och alunrot. För att skapa ytterligare en dimension i planteringen så kan man kombinera med olika lökväxter så som vitsippor och snödroppar.

Placering och uppbyggnad av blåbärslandet

Landet byggs upp med torvblock som skapar ramen för planteringen och fylls sedan av en torvmullsblandning. Eftersom denna plantering byggs på höjden så spelar underlaget ingen större roll, utan landet kan placeras direkt på gräsmattan eller varför inte placera den på en plats i trädgården som är svårodlad. Blåbär behöver en växtplats i sol och lä.

Torvmullsblandningen består av 2/3 ogödslad och okalkad torv och 1/3 rhododendronjord, barkmylla eller vår egna specialjord. Grundgödslas med rhododendrongödsel eller hönsgödsel.

Gör så här:

 1. Använd torvblock för att bygga upp ramen. Använd en vanlig såg för att forma blocken så att dess kanter går ihop. På så sätt kan du skapa vilken form som helst på landet.
 2. ”Muren” byggs upp med 2 rader block på höjden eller högre om ni så vill. Spetsa sedan igenom spetsiga bambukäppar på snedden genom blocken för att hålla ramen på plats.
 3. Luckra upp torven och blanda i rhododendronjord, barkmylla eller specialjord.
 4. Mylla sedan ned gödsel (rhododendrongödsel eller hönsgödsel) enligt anvisning på förpackningen.
 5. Innan plantering så ska torven vattnas så att den blir ordentligt genomvattnad. Plantera sedan blåbären med ett planteringsavstånd mellan 0,6-1 m, beroende på vilka sorter ni väljer. Därefter planteras allåkersbären på ett planteringsavstånd mellan 0,2-0,3 m. Om ni även vill ha perenner kan ni plantera dem gruppvis. Hör med en trädgårdsmästare om vilket planteringsavstånd det är för varje enskild perenn. Oftast brukar det vara mellan 0,35-0,5 m.
 6. Sist av allt vattnar ni återigen lite till kring plantorna. Klart!

 

Befintlig blåbärsplantering: Mylla ner rhododendronjord, barkmylla eller specialjord i den befintliga jorden. Jordförbättringen görs ca 50 cm djupt och 50 cm runt om varje planta.

Skötsel

Det är viktigt att jorden inte får torka ut då de amerikanska blåbären vill ha en jämn fuktighet. Gödsla 2 gånger per år, en gång under våren och en gång till under försommaren med rhododendrongödsel. För att maximera bärskörden bör blåbärsbuskarna beskäras efter 3-4 år efter plantering, där de de äldsta grenarna beskärs längst ner intill marknivån kontinuerligt.

 

Olika sorter av amerikanska blåbär

Amerikanska blåbär delas in i halvhöga och höga sorter. För att få bästa möjliga fruktsättning väljer man minst två olika sorter. Det finns de sorter som är självfertila men de gynnas ändå av att kombineras med andra sorter. Det är klokt att välja olika sorter som ger bär under olika perioder för att få bär under en så lång tid som möjligt. Blåbärsbuskarna kan ge mellan 1,5-5 kg bär per buske, beroende på sort.

Exempel på halvhöga sorter:

De blir mellan 0,5 och 0,8 m höga med ett utbrett växtsätt. Skörden ligger på 1,5-3,5 kg/planta. Skörden av bär görs under omgångar under loppet av flera veckor.

 • Putte E - ca 0,6 m. Tidig, börjar mogna i slutet av juli. Ljusblå medelstora bär, 3 ggr så stora som vilda blåbär med söt aromatiska smak. Medelhög till hög skörd. Zon 1-5.
 • Emil E - ca 0,8 m. Tidig, börjar mogna i slutet juli. Små-medelstora blå bär 2 ggr så stora som vilda blåbär med smak som påminner om vilda blåbär. Medelhög skörd. Zon 1-5.
 • Oscar - ca 1m. Sen, börjar mogna i aug. Ljusblå medelstora bär, ca 3 ggr så stora som vilda blåbär. Smaken påminner om vilda blåbär. Medelhög till hög skörd. Zon 1-5(6).
 • Northblue - ca 0,6 m. Sen, börjar mogna i aug. Medelstora blådaggiga aromatiska bär, 2,5 till 3,5 ggr så stora som vilda blå bär. Hög skörd. Zon 1-5. Självfertil.

Exempel på höga sorter:

De höga sorterna växer mer upprätt och kan bli mellan 1-1,8 m höga. De ger ungefär 5 kg bär per planta. Skörden av bär görs under omgångar under loppet av flera veckor.

 • Reka - ca 1,2 m. Tidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora bär med söt aromatisk smak. Mycket hög skörd. Zon 1-3(4). Bör beskäras kraftigt varje vår för att skörden ej ska gå ner.
 • Patriot - ca 1,5 m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora mörkblå söta bär. Hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.
 • Northland - ca 1,2 m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Medelstora mörkblå bär med vild blåbärssmak. Hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.
 • Duke - ca 1m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora goda bär som bör plockas fullt mogna. Hög skörd. Zon 1-4. • Berkeley - ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i augusti. Mycket stora söta bär. Medelhög skörd. Zon 1-2.
 • Bluecrop - ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i mitten av augusti. Mycket stora bär med söt mild smak. Hög skörd. Zon 1- 3(4). Självfertil.
 • Goldtraube - ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i mitten av aug. Stora, mycket goda bär i aug. Låg skörd. En sort för finsmakare, men inte för odlare, som önskar hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.