ATT LYCKAS MED PERENNER

Välj perenner efter ståndort


För att få ett riktigt bra resultat, med en växt som trivs och frodas i din trädgård, är det viktigt att utgå från växtens ståndort. En ståndort kan beskrivas som den plats en växt helst växer på i det vilda. Ståndorten kan vara en solig eller skuggig plats, och ha lerig, mullrik eller sandblandad jord. Platsen kan också vara fuktig eller torr, näringsrik eller näringsfattig, vindutsatt eller vindskyddad osv.

Det finns vackra perenner som passar varje tänkbar växtplats! Perenner kan planteras i krukor, stenpartier, rabatter och tillsammans med andra växter. 

 

Jordförbättring


Börja med att jordförbättra ytan som ska planteras. Luckra upp jorden till ca 40 cm djup, det är tillräckligt för de flesta perenner. Är det torktåliga stenpartiväxter som ska planteras, kan de klara sig med så lite som 5-10 cm jorddjup. Barkmylla är en utmärkt jordförbättrare. Den kan både användas för att lätta upp tunga lerjordar, eller bidra med fuktighetshållande mullämnen till lätta sandjordar. För att öka jordens fukthållande egenskaper kan man blanda upp den befintliga jorden med ros-, och perennjord, torvfri jord och/eller lergranulat. För att öka dräneringen i en jord kan man tillsammans med barkmylla blanda i rikligt med pimpsten. Pimpsten är ett naturmaterial som har en mycket porös struktur. Förutom att öka dräneringen, har den även förmågan att binda fukt.

 

Plantering


Se till att planteringsytan är jordförbättrad och fri från ogräs. Om plantorna känns torra, sänk ner dem i en hink med vatten och låt stå ett par minuter. Tag försiktigt bort krukan och pilla isär rötterna. Sätt ner plantan i gropen, fyll på med jord och tryck till med händerna. De ska sitta i samma nivå som de var i krukan. Vattna ordentligt.

 

Planteringsavstånd

Stenpartiväxter och små kantväxter:
c/c 25 cm = 16 plantor per kvm.
Tex. Taklök, olika timjan, låga flox, murklocka, aubretia.

Mellanstora rabattväxter, kantväxter och marktäckare:
c/c 30-40 cm = 6-11 plantor per kvm.
Tex. många nävor, stjärnflocka, alunrot, stäppsalvia, kantnepeta.

Höga rabattväxter över 70 cm:
c/c 50-60 cm = 3-4 plantor per kvm.
Stora funkia, plymspirea, hög perowskia, höga höstanemoner, järnört ’Bampton’.

Plantera gärna perenner i grupper om 3-7 av varje sort. Att låta en sorts perenn återkomma på flera ställen i rabatten eller trädgården, ger ett lugnt och sammanhållet intryck.

 

Gödsling


Gödsla en gång på våren när det bladen börjar slå ut. Använd gärna ett naturgödsel och följ doseringen på förpackningen. Gödsla även en gång till under försommaren, och ännu en gång i mitten av juli. Under augusti kan du tillföra s.k. PK-gödsel eller höstgödsel. Det stärker växterna inför den kommande vintern.

 

Skötsel


Perenner som blommar under vår och försommar blir finast av att klippas ner efter blomningen. Många sorter kommer då tacksamt tillbaka med en ny blomning efter några veckor. Exempel på sådana perenner är moss-, och kuddflox, aubretia och murklocka. Även kantnepeta och stäppsalvia hinner med en andra, och ofta även en tredje blomning innan sommaren är slut.

Att klippa bort överblommade blommor allteftersom, ger en rikligare blomning. Vissa höga perenner såsom stockrosor och riddarsporrar, kan behöva stöd för att ej brytas av.

De nedvissnade stjälkarna och bladen får gärna vara kvar under vintern, och ger ett bra skydd mot barfrost. Under tidig vår kan man klippa bort de gamla bladen. Låt de gärna ligga kvar runt plantorna i rabatten. Det förmultnar snabbt och blir mums fillibabba för daggmaskarna. Det kan tyckas att det ser skräpigt ut precis i början, men det täcks snabbt av frodig grönska. De vissna växtdelarna återgår till kretsloppet och hjälper samtidigt till att öka mullhalten i rabatten.
Prydnadsgräs ger en vacker struktur till vinterträdgården. En del sorter har ihåliga stjälkar, vilket gör att plantan kan ruttna under en blöt höst/vinter. Därför klipps de med fördel ned under våren.

Perenner som planterats sent på hösten kan behöva skyddas med vintertäckning den första vintern. Även sorter med sämre vinterhärdighet kan behöva vintertäckning, speciellt snöfattiga vintrar.

 

Marktäckande perenner


I naturen är marken aldrig bar. Marktäckande perenner är både vackert och gör stor nytta både i rabatten och runt buskar och träd. Du får en fin plantering i olika nivåer som dessutom blir mer lättskött. De marktäckande perennerna hjälper skuggar marken och hjälper till att hålla kvar fukten i jorden. Det blir också svårare för ogräs att få fäste.

Marktäckare för soliga lägen: mossflox, kuddflox, aubretia, olika sedum, lammöron, olika timjan, taklök, kattfot, blodnäva, jungfrunäva, kantnepeta.

Marktäckare för halvskugga till skugga: flocknäva, biokovonäva, daggkåpa, hasselört, bergenia,, funkia, sockblomma, fänrikshjärta.

Marktäckare för torra och skuggiga lägen:
Hasselört, flera sorters sockblomma, dvärghäxört, bergenia, blanknäva, mandeltörel, myskmadra, vintergröna.

Gotländska favoriter
Vissa perenner förknippas särskilt med vår vackra ö. För en extra Gotländsk känsla kan du plantera några av dessa i din trädgård:
Stockrosor, lavendel, perovskia, järnört ’Bampton’, vild ruccola, ramslök, blodnäva, martorn, daggtörel, backtimjan och olika typer av prydnadsgräs.