Lyckas med rosor

Växtplats

Rosor vill ha mycket sol, gynnas av varma lägen och vill gärna ha skydd mot hårda vindar. Jorden ska vara djup, närings- och mullrik och något lerhaltig. God tolerans för kalkrik jord. Det finns dock arter som föredrar en mer sandig och torr jord, t ex pimpinellrosor och vresrosor. Rosor är känsliga för jordtrötthet, dvs om det tidigare vuxit rosor på samma plats.

Jord

Gropen bör vara minst 50 cm djup, näringsrik och väldränerad. Blanda befintlig jord med rosjord i planteringsgropen. Allt för sandig eller lerig jord kan förbättras med ca 1/3 barkmylla, kompost- eller planteringsjord. Om det har funnits en ros på samma växtplats innan så är det viktigt att man byter ut all jord i hela planteringsgropen.

Plantering

Rosor skall planteras djupt där förädlingsstället, knölen som bildats där rosen ympats på sin rot, skall vara 8-10 cm under jordytan. Undvik direkt söderläge som kan bli för varmt och blåsiga platser. Plantera inte för nära husgrund under utskjutande tak där det ofta blir för torrt. Om ni ändå vill plantera mot en husvägg är det viktigt att plantera minst 50 cm ut från väggen. Planterar du nära vattensugande träd som björk och pil får rosorna hård konkurrens om vattnet.

Krukodlade: Låt krukan med rosen dra åt sig vatten i en hink. Ta sedan försiktigt bort krukan och är rosen fullrotad gör man flera snitt i rötterna för att förhindra rotsnurr. Sätt ner rotklumpen i gropen, fyll på med jord till hälften och tryck till. Vattna ca 10 liter, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna med ca 10 liter igen.

Barrotade: Håll rötterna fuktiga. Klipp bort skadade rötter. Gropen skall vara så stor att rötterna får plats utan att vikas. Om rötterna är för långa så klipp av dem en bit i stället för att böja dem i gropen. Fyll på med jord till hälften och tryck till så att plantan står stadigt. Vattna, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Vintertäckning för båda: Kupa upp jord eller barkmull kring plantorna för att skydda mot kyla (på hösten) och torka (på våren). Vid vårplantering låter man kupningen ligga 2-3 veckor. Använd jord från rabatten eller ny jord. Använd inte torv, den suger åt sig vatten och kan bli som en isklump runt plantan.

 

Vattning

Vattning beror helt på väder och vind, men vid torrt väder så kan man vattna rejält en gång i veckan med ca 20 liter per planta. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Samplantering med andra växter

Rosor och lavendel är en klassiker. Dock har de olika krav för både jord och fuktnivå, där rosen gärna vill ha en mer lerhaltig och fuktighetshållande och väldränerande jord så vill lavendeln istället ha en mer sandig, näringsfattig och väldränerande jord.

Vid samplantering av rosor och perenner så är det klokt att planera så att rosen ska stå i centrum och det är den som ska lyftas fram. Vilket betyder att perennerna ska komplettera och framhäva rosen. Det kan då vara perenner som är lite mindre i blomman, har en annan typ av blomform och är något skirare. Rosor kan upplevas lite taniga längst ned så det kan vara utmärkt att kombinera med marktäckande perenner. Bra marktäckande kompisar till rosen är liten flocknäva eller trädgårdsnäva. Stenkyndel, daggkåpa och kantnepeta är också passande som marktäckare. Om man vill få in lite uppstickare i rabatten så kan man välja stjärnflocka, trädgårdsnejlikrot, violruta, brudslöja, blodtopp, stäppsalvia, rysk martorn, purpurklätt och kransveronika.

Planteringsavstånd

Storblommiga rabattrosor: 40-50 cm

Klasblommiga rabattrosor: 40-50 cm

Marktäckande rabattrosor: 40-50 cm

Miniatyrrosor: 30-40 cm

Klätterrosor: 100-150 cm

Moderna buskrosor: 60-80 cm

Gammaldags buskrosor:

- Svagväxande sorter: 60-80 cm

- Starkväxande sorter: 100-150 cm

 

Gödsling

Vid plantering: Det räcker med att använda rosjord som blandas med den befintliga jorden. Det kommer att ge rosorna den skjuts de behöver för att rota sig väl, få en bra tillväxt och blomma rikligt. Planterar man rosen under våren/försommaren kan ytterligare gödsling tillföras under sommaren. Använd rosgödsel och mylla ner det i det översta jordlagret. Planterar man istället rosen under sommaren/hösten så gödslar man som först till nästa vår.

Gödsling varje år: Rosor behöver gödsling helst 3 gånger per år för att må bra och vara motståndskraftiga. Första gången sker på våren när det börjar grönska, andra gången på försommaren och tredje gången i juli. Använd rosgödsel, följ dosering på förpackningen. För att stärka växterna inför vintern och gynna nästa års blomning gödslar man med ett kvävefattigt gödsel, ett så kallat PK-gödsel.

Skötsel och beskärning

Varje höst är det viktigt att skydda rosen genom att kupa jord upp över förädlingsstället, Skydda även gärna mot stark vårsol med granris eller skuggväv.  

Storblommiga, klasblommiga och marktäckande rabattrosor se figur 1 Man brukar säga att man beskär dessa rosor när björken har fått sina ”musöron” under våren. Dessa kan man beskära hårt och då sparar man grenar till ca 5-10 cm ovan jord, dvs om förädlingsstället är 8-10 cm under jord.

Moderna buskrosor se figur 2 Beskärs till ca 30 cm ovan jord.

Klätterrosor och gammaldags buskrosor: Dessa grupper kräver endast gallring, dvs döda grenar och toppar klipps bort.

Samtliga rosor: Under sommaren gynnas bildandet av nya blomskott om man klipper ner utblommade grenar till hälften. På hösten ansar man rosorna, där de längsta grenarna klipps så att de inte bryts av snö eller täckning.

 

Växtskydd

Rosor måste ha tillgång rätt mängd gödsel och vatten. Om de saknar någon av delarna finns det en risk att deras immunförsvar försvagas och att de blir mer mottagliga för insektsangrepp och sjukdomar. Rosorna är särskilt utsatta under mycket regniga, eller särskilt varma och torra somrar, så kom ihåg att vattna extra under torra sommarperioder. Vid vattning av rosor ska de alltid vattnad på jorden nedanför och inte direkt på rosen.

De vanligaste svampangreppen på rosor är rosrost, svartfläcksjuka och mjöldagg. Mottagligheten varierar mellan olika sorter och grupper. Rosornas vanligaste skadeinsekter är bladlus, rosskottsstekel, liten rosbladsstekel, slemmig rosenbladsstekel, rosenstrit och blad- och knoppvecklare. Fråga trädgårdsmästarna om råd för bekämpning.