ATT LYCKAS MED ROSOR

Växtplats

Soliga till halvskuggiga lägen, se respektive sort.
 

Jord

Jorden bör vara minst 50 cm djup, näringsrik och väldränerad. Blanda befintlig jord med rosjord i planteringsgropen. Allt för sandig eller lerig jord kan förbättras med rosjord eller genom att blanda i ca 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas ner i jorden. Har det tidigare vuxit rosor på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen.

Plantering

Rosor skall planters djupt, förädlingsstället skall vara 8-10 cm under jordytan.
Barrotade: Håll rötterna fuktiga. Klipp bort skadade rötter. Gropen skall vara så stor att rötterna får plats utan att vikas. Fyll på med jord till hälften och tryck till så att plantan står stadigt. Vattna, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.
Krukodlade: Sänk ner hela krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Är krukan fullrotad gör man flera snitt i rötterna för att förhindra rotsnurr. Sätt ner rotklumpen i gropen, fyll på med jord till hälften och tryck till. Vattna, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.
För båda: Kupa upp jord eller barkmull kring plantorna för att skydda mot kyla (på hösten) och torka (på våren). Vid vårplantering låter man kupningen ligga 2-3 veckor.

Plantavstånd

Storblommiga rabattrosor: 40-50 cm
Klasblommiga rabattrosor: 40-50 cm
Marktäckande rabattrosor: 40-50 cm
Miniatyrrosor: 30-40 cm
Klätterrosor: 100-150 cm
Moderna buskrosor: 60-80 cm
Gammaldags buskrosor:
- Svagväxande sorter: 60-80 cm
- Starkväxande sorter: 100-150 cm

Vattning

Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20 liter per planta. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling

Vid plantering: Använd rosjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att rosorna ska rota sig väl, växa och blomma rikt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rosgödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rosgödsel, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under rosbuskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel

Kupa upp jord eller täckbark runt rosorna på hösten för att skydda förädlingsstället. Skydda mot stark sol på vårvintern med skuggväv eller gransris.
Storblommiga, klasblommiga och marktäckande rabattrosor se figur 1 Beskärs på våren (när björken fått ”musöron”) ca 15 cm ovanför förädlingsstället = 5-10 cm ovan jord.
Moderna buskrosor se figur 2 Beskärs till ca 30 cm ovan jord.
Klätterrosor och gammaldags buskrosor: Gallras. Döda grenar och toppar klipps bort.
Samtliga rosor: Under sommaren underlättas bildandet av nya blomskott om man klipper ner utblommade grenar till hälften. På hösten ansas rosorna, de längsta grenarna klipps så att de inte bryts, av snö eller täckning.