BESKÄRNINGSRÅD FÖR FRUKTTRÄD

Varför skall träden beskäras?
Med beskärning vill vi ge trädet en stadig och bra förgrenad krona. Ett väl uppbyggt träd får en rikligare fruktsättning, och riskerar inte att fläkas sönder lika lätt av tung blötsnö, blåst eller andra påfrestningar. Ett träd som inte blivit beskuret på länge blir lätt risigt, blommar sämre och ger dåligt med frukt.

När ska träden beskäras?
Detta beror framförallt på vilket växtslag som ska beskäras, och även vad syftet med beskärningen är. Ett ungt träd beskärs med fördel under vårvintern, då trädet ligger i startgroparna att börja växa den kommande våren. Beskärning under denna tid främjar tillväxt och skottbildning.

Ett äldre fruktträd, där man kanske vill begränsa mängden nya skott, är bra att beskära under den så kallade JAS-perioden. JAS står i beskärningssammanhang för månaderna juli, augusti och september. På Gotland går det också bra att beskära under oktober, så länge vädret är torrt. Forskning och praktiska försök har visat att såren efter beskärning läker ihop fortare vid beskärning under JAS. Fruktträd som inte mår bra av hårdare beskärning, såsom plommon, körsbär, mullbär och valnöt, beskärs helst under JAS-perioden.

Första årets beskärning
Den första beskärningen är ibland redan gjord i plantskolan. Då kortas toppskottet in ca 1/3, och sidogrenarna till hälften. Snittet ska läggas strax ovanför en knopp som är riktad utåt kronan. Ett skott som konkurrerar med toppskottet tas vanligtvis bort helt och hållet.

Vid den första beskärningen av plommon och sötkörsbär lämnas grenarna något längre. Dessa har svårt att skjuta nya skott om man beskär för långt in på grenen. I fortsättningen handlar beskärningen till största del om att ta bort grenar som skuggar eller skaver mot varandra, samt en lättare gallring om kronan blir för tät. Surkörsbär skall inte beskäras.

Andra årets beskärning
Toppskottet och krongrenarna skärs in på samma sätt som första året. De årsskott som kommit fram utefter grenarna klipps av ovanför tredje eller fjärde ögat. Dessa korta skott skall bilda fruktved.

Tredje årets beskärning
Toppen och krongrenarna skärs in något. Nu lämnar man något mera av grenarna än vid andra beskärningen. Övriga årsskott klipps av över tredje-fjärde ögat. Om flera skott har växt fram från samma ställe klipper man bort de yttersta och låter endast de innersta vara kvar. Nu är det också dags att se ut sidogrenar till krongrenarna, som ska fylla ut tomrummet mellan krongrenarna. Om toppen har växt kraftigt kan man klippa in den, och låta ytterligare en grenvåning växa fram, ca 70-80 cm ovanför de gamla krongrenarna.

Fortsatt beskärning
Beskärningstekniken som vi har beskrivit ovan är relativt lika för de flesta träd. När träden blir äldre måste dock beskärningen anpassas efter varje enskilt träd. Om du vill läsa vidare om beskärning hittar du anvisningar i specialhandböcker om beskärning.