Hos oss kan ni få hjälp med att förverkliga er trädgårdsvision.

Vi kan hjälpa er med både det lilla och det stora. Vi ser till att hitta rätt växter för just er tomt eller så kan vi vara ert bollplank under en konsultation. Vi kan även hjälpa er med att ta fram allt från idéskisser, gestaltningsförslag och planteringsplaner samt utförliga växtlistor.

Så här fungerar det:

Vi börjar med en trädgårdskonsultation hemma hos er som varar ungefär 2 h. Vi går tillsammans igenom trädgården, analyserar dess förutsättningar och eventuella problem för att sedan lyfta fram åtgärderna och möjligheterna. Själva konsultationen kostar 2 500 kr inkl moms.

Skulle ni välja att gå vidare med att en designtjänst, får ni konsultationen gratis.

Viktigt att fundera över inför vårt besök:

  • Vilka behov finns i er trädgård?
  • Vilka funktioner vill ni ha i er trädgård?
  • För vem är trädgården till för? 
  • Vilka önskemål har ni vad gäller växter, färger, stilar och karaktärer?

Efter att ha lyssnat in era behov och önskemål börjar designprocessen. Beroende på designuppdragets detaljeringsgrad, er ambitionsnivå och tomtens omfattning varierar priset. Ett mindre projekt (övergripande skiss och växtförslag) kostar från 5 500 kr inkl moms. Ett större projekt med detaljerade gestaltnings-, material- och planteringsplaner samt komplett växtlista kostar från 28 500 kr inkl. moms. Under vårt möte kan vi skräddarsy ett paket som passar just er och er trädgård.

Om Lorentina

Lorentina har en kandidatexamen i landskapsarkitektur och en trädgårdsingenjörexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Efter sina studier flyttade hon tillbaka till sin hemö och jobbar både i butiken och som trädgårdsarkitekt här hos oss. Lorentina har speciellt passion för trädgårdens dynamik och hållbarhet, ståndortslära (rätt växt för rätt plats) samt trädgårdars hälsofrämjande kvaliteter.

Välkomna att kontakta mig på lorentina@vaxthusetlinds.se så pratar vi trädgård!