ATT LYCKAS MED THUJAHÄCK

Trädgårdens gröna vägg - året om!

Den avgränsar, skyddar mot insyn, vägdamm och blåst. Dessutom blir den bara vackrare med åren. En thujahäck kan vara friväxande eller klippt, den klippta häcken blir tätare och tar mindre plats.

Växtplats

Thujor trivs i väldränerad mullrik jord i soliga till halvskuggiga lägen.

Jord

Förbered planteringsytan genom att blanda i torvmull eller planteringsjord hela sträckan, ca 50 cm djupt och brett. Torven ska vara väl genomfuktad före plantering. Gräv aldrig bort jord, det är bättre att planteringsytan blir något förhöjd mot omgivande mark.

Plantavstånd

Avståndet varierar beroende på plantornas storlek. Exempelvis: vid inköpsstorlek 80-100 cm är planteringsavståndet 40 cm vilket motsvarar 2,5 st/m.

Vattning

Vattning är viktigt för att växten skall ta sig. Vid torka vattnas ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, 20-30 liter per planta.

Plantering

Spänn en lina mellan sträckans ändpunkter så plantorna står i linje. Mät ut var planteringsgroparna ska vara, markera med t.ex. en blompinne.
Krukodlade: Sätt krukorna i vatten ca 10 min. Lossa krukorna försiktigt och sätt ner plantorna i nivå med jordytan. Fyll på hälften av jorden, tryck till och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen. Se till att plantorna står stadigt och rakt.
Nät runt jordklumpen: Sätt ner plantorna i gropen i nivå med jordytan. Klipp upp nätet och vik ner. Fyll på hälften av jorden, tryck till och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen. Se till att plantorna står stadigt och rakt.

Gödsling

Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under plantorna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel. Använd PK-gödsel eller liknande.