Att lyckas med prydnadsbuskar

Buskar är stommen och ”väggarna” i en trädgård och är viktiga för att skapa rumslighet, avgränsningar, vindskydd och insynsskydd. Det finns buskar som har olika funktioner vad gäller dess växtsätt. När man ska använda och planera in buskar i sin trädgård så kan man utgå utifrån hur det ser ut i naturen. Där ser man att det finns ett hög-, mellan- och lågskikt. Högskiktet utgörs av träd och högre buskträd medan mellanskiktet består av medelhöga buskar och sedan finns det låga marktäckande buskar, perfekt som undervegetation. Genom att använda sig av en undervegetation av buskar och perenner så skapar ni dessutom en mer lättskött plantering.

För att skapa en funktionell och även estetisk buskplantering kan man planera in buskar i olika nivåer och som erbjuder olika attribut och karaktärer. Ett tips när ni vill plantera en samplantering av buskar är att inte välja en av varje, utan att hellre välja 3 olika sorter som ni låter återkomma i planteringen för att skapa ett mer naturligt och harmoniskt intryck. Till exempel att ni planterar 5 av en sort, 3 av en annan och 2 av den tredje sorten. Genom att välja tre olika sorters buskar så får ni variation i färg och växtform som skapar spänning i kontraster och karaktärer. Till exempel formkontraster i växternas växtsätt och höjd eller där en mörkbladig buske tillsammans med en silverbladig ger en fantastisk färgkontrast. För att förlänga njutningen av buskaget kan man välja buskar med olika blomningstid.

Lämpliga marktäckande buskar i soliga lägen: lågväxande lagerhägg, kryp-en, mahonia, björkspirea, praktspirea, krypvide, lingontry, lingonoxbär, hyperikum, liten rosenkvitten, liten svartaronia, doftsumak, rosor, liten stefanandra.

Lämpliga marktäckande buskar i halvskuggiga lägen: liten svartaronia, lågväxande lagerhägg, mahonia, lingonoxbär, bruddeutzia, rosendeutzia, klätterbenved, klätterhortensia, myrtentry, trädgårdseldtorn, prakttry.

Lämpliga marktäckande buskar i skuggiga lägen: hyperikum, klätterbenved, klätterhortensia, krypoxbär, lingonoxbär, mahonia, krypidegran, lågväxande lagerhägg, liten stefanandra, lågväxande prydnadssnöbär.

Mellanskikt: smällspirea, häckberberis, rysk kornell, silverbuske, syrenbuddleja, benved, vingbenved, hybridtrollhassel, vipphortensia, vidjehortensia, pärlbuske, paradisbuske, smultronschersmin, lagerhägg, prakttry.

Höga: rönnsumak, lavendelvide, fläder, syren, ginnalalönn, körsbärskornell, hassel, havtorn, doftschersmin, häckoxel, rödvide, rynkolvon, parkolvon.

 

Jord

Gropens storlek beror på krukstorleken som busken står i, bredden och djupet på gropen ska vara det dubbla av krukstorleken. Jorden väljs efter växtens behov men den ska alltid vara väldränerad, så blanda gärna i pimpsten tillsammans med jorden. Är jorden väldigt sandig eller lerig blandas den upp med 1/3 näringsberikad torv eller barkmylla. 

 

Plantering

Låt busken sänkas ned i en hink med vatten medan den fortfarande står i krukan i ca 5 minuter. Lossa försiktigt buskens klump från krukan och sätt ned den i gropen så attden hamnar i samma nivå som marken. Fyll ytterkanterna med hälften av jorden, vattna rejält och fyll på med resterande jord. Tryck till och vattna igen.

 

Plantavstånd

Planteringsavståndet anpassas till buskarnas slutliga storlek. Rådfråga en trädgårdsmästare.

 

Vattning

Vattning beror helt på väder och vind men vid torrt väder vattnar du rejält 1 gång i veckan, ca 30 liter per planta.

 

Gödsling

Vid plantering: Det räcker med att använda gödslad planteringsjord som blandas med den befintliga jorden. Det kommer att ge busken den skjuts de behöver för att rota sig väl, få en bra tillväxt och blomma rikligt. Planterar man busken under våren/försommaren kan ytterligare gödsling tillföras under sommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK och mylla ner det i det översta jordlagret. Planterar man istället busken under sommaren/hösten så gödslar man som först till nästa vår.

Gödsling varje år: Första gången sker på våren när det börjar grönska, andra gången på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. För att stärka växterna inför vintern och gynna nästa års blomning och fruktsättning gödslar man med ett kvävefattigt gödsel, ett så kallat PK-gödsel.

Skötsel och beskärning

För att hålla buskarna vackra gallrar man dem efter 3-5 år genom att skära bort de äldsta grenarna längst nere vid marken. Vårblommande buskar gallras efter blomning, övriga i mars-april.