LYCKAS MED KLÄTTERVÄXTER

Välj växt efter ståndort


Det finns många vackra klätterväxter att välja på! För att få ett riktigt bra resultat, med en växt som trivs och frodas i din trädgård, är det viktigt att utgå från växtens ståndort. En ståndort kan beskrivas som den plats en växt helst växer på i det vilda. Ståndorten kan vara en solig eller skuggig plats, ha lerig, mullrik eller sandblandad jord. Den kan också vara fuktig eller torr, näringsrik eller näringsfattig, vindutsatt eller vindskyddad osv. Nedan listas några av våra vanligaste klätterväxter och de ståndorter som de trivs i.

Soliga, väldränerade lägen: Blåregn, Bokharabinda, Humle, Vildvin, Akebia, Rosor.


Soliga lägen med fuktighetshållande jord: Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter. Vildvin, Rosor.

 

Platser i halvskugga: Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka, Rosor – vissa sorter.

 

Platser i skugga: Klematis - vissa sorter, Kaprifol – vissa sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka, Rosor – vissa sorter.

 

Klätterväxter kan användas på många olika sätt. De kan växa mot husväggar, på spaljéer, pergolor eller klänga i större prydnadsbuskar och runt trädstammar. De kan klättra på och över staket eller murar, och användas som marktäckare i rabatter och slänter. Klematis vill gärna ha fötterna i skugga. Plantera därför gärna låga perenner framför som skuggar marken. De hjälper också till att hålla kvar fukten i jorden, och hålla ogräset borta.


Jordförbättring


Klematis, kaprifol och de flesta rosor vill ha 50 cm djup, näringsrik, väldränerad och fuktighetshållande jord. Blanda upp den befintliga jorden med ros- och perennjord, eller barkmylla tillsammans med lite lergranulat. Rosor och klematis planteras 10 cm djupare än de stått i krukan. Storblommig klematis klipps med fördel ner till ca 15 cm vid plantering.

Övriga sorter vill ha ca 40 cm djup, lätt och mullrik jord. Blanda upp den befintliga jorden med barkmylla. Klätterhortensia behöver en kalkfattig jord. Flytta den befintliga jorden och fyll hela planteringsgropen med rhododendronjord eller vår egna jordblandning Gotländsk Specialjord.

 

Plantering


Om växten känns torr, sänk ner krukan i en hink med vatten och låt den stå ett par minuter. Tag försiktigt bort krukan, och pilla isär rötterna om de sitter hårt snurrade.

Klematis: Ska planteras ca 10 cm djupare än den stått i krukan. Fyll på med jord upp till jordklumpens kant, tryck till försiktigt och vattna rikligt. För storblommig klematis är det bra att fylla de sista 10 cm med sand eller fint grus. För övriga sorter går det bra att fylla på med jord. Tryck sedan till försiktigt, och vattna igen.

Övriga klätterväxter: Sätt ner växten i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i samma nivå som jordytan. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt. Fyll på resten av jorden och tryck till försiktigt.

 

Gödsling


Gödsla en gång på våren när bladen börjar slå ut, och en gång till på försommaren. Använd gärna ett naturgödsel och följ doseringen på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Dessa kallas PK-gödsel, höstgödsel eller liknande.

 

Beskärning


Tidig storblommig klematis, första året: Vid vår-, och försommarplantering beskärs plantan till ca 15 cm. Därefter skärs den tillbaka 15 cm ovan tidigare beskärningsställe hela första säsongen. På så sätt får man en riktigt tät och välförgrenad planta.

Vårblommande klematis
– putsas bara lätt efter blomning. Vid behov kan de beskäras hårt direkt efter blomning. De hinner då bilda nya skott och knoppar som blommar nästföljande vår. Sorter i denna grupp är tex. Clematis montana, C. atragene och C. alpina.

Försommar och sensommarblommande klematis – dessa sorter blommar både på fjolårsskott och skott från innevarande år. Om de beskärs för hårt uteblir den tidiga blomningen. Putsa bort döda grenar och gallra bort de vekaste grenarna för att stimulera plantan att skjuta nya skott från basen. Hit hör Clematis tidiga storblommiga gruppen.

Sensommarblommande klematis – beskär på våren till 15 cm ovan mark. Dessa sorter blommar på de skott som bildas under vår och sommar. I denna grupp finns bland annat C. viticella, C. texensis, C. flammula, C. tangutica. C. integrifolia och C. sena storblommiga gruppen.

Blåregn
Blåregn behöver regelbunden beskärning för att inte blomningen ska utebli. De beskärs både under vårvintern och under sommaren. I februari-mars gör man en så kallad sporrbeskärning, och då beskär man alla ettåriga skott till 2-3 ögon (knoppar). På sommaren pinceras de nya skotten emellanåt, så att man skär tillbaka sidoskotten till ca 25 centimeters längd.

Övriga klätterväxter: Gallras och klipps efter behov på våren. Vid gallring klipper man bort de äldsta, grövsta grenarna längst ner vid marken. Klätterhortensia beskärs enbart under sensommar-tidig höst (JAS).

 

Om du vill läsa vidare om beskärning hittar du anvisningar i specialhandböcker om beskärning.

 

Planteringsavstånd


Klematis, kaprifol: 1 - 1,5 m.

Övriga: 1,5 - 2 m. För att snabbt ge vind- och insynsskydd kan man plantera tätare.

Vattning
Vid torrt väder vattna klätterväxterna 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter.