Vi på Växthuset Linds arbetar kontinuerligt med att förbättra miljön. Där en del är att kartlägga vårt klimatavtryck, med målet att bli klimatneutralt.
Nu har vi blivit klimatcertifierade 2020 (Climate Compensated Business) 
Något vi är väldigt stolta över. Arbetet fortsätter och vårt mål är både att klimatkompensera 100% men givetvis även att minska vårt avtryck.

För att kompensera för våra klimatutsläpp 2020 har vi valt att investera i ett utvalt projekt i Indien. Vårt första projekt vi valt att investera i är ett projekt som genom biomassrester från jordbruket, så som risskal producerar elektricitet. Vilket genererar kraft på ett hållbart sätt.

Genom detta projektet blir Växthuset Linds egen verksamhet (Scope 1*) 100 procent klimatkompenserat och därmed kan man säga att Växthuset Linds är klimatneutralt. I tillägg kompenserar Växthuset Linds även sina utsläpp från elektricitet (Scope 2). Kvar är att även lyckas bli klimatneutralt i hela värdekedjan (Scope 3). Växthuset Linds har redan börjat med detta genom att kompensera utsläpp från transport av sina krukor som kommer från Asien, samt utsläpp från affärsresor och avfall. Företaget jobbar aktivt att minska sina utsläpp.

*Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): direkta (scope 1) och indirekta (scope 2 och 3). Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3 beroende på relevans och ambitioner. Även om de indirekta utsläppen inte kontrolleras direkt av företaget går de att påverka genom att välja varor och tjänster som har mindre klimatpåverkan.

  • Scope 1: Förbränning av fossila bränslen, utsläpp från egenägda eller leasade fordon eller maskiner, processutsläpp och förbrukning av köldmedium.
  • Scope 2:Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Scope 3:Utsläpp från inköp av varor och tjänster t.ex. transport, affärsresor, avfall.