Dekorativ klätterväxter
– med ljuvliga frukter!
Vindruvor/vinrankor ger oss inte bara ljuvliga frukter utan är
också mycket dekorativa klätterväxter. Idag finns sorter som
vi kan odla utomhus ända upp i zon 4 (5). De trivs i soliga varma
skyddade lägen, spaljerade mot en södervägg, klängande på
ett staket eller över en varm berghäll.
Det finns två grupper av vindruvor:
Vitis vinifera
som bl a odlas i södra Europa och som trivs i väl-
dränerad kalkrik jord. Inom denna grupp finns sorter
som vi kan odla utomhus i zon 2.
Den andra gruppen
Vitis labruska/Staketdruvor
odlas bl a
i de baltiska staterna. Dessa druvor är ”surjordsväxter”,
de
trivs i väldränerad jord med lågt pH-värde.
De trivs utmärkt utomhus i zon 4 (5).
Vid odling i växthus och uterum
kan man räkna med att de olika
sorterna klarar en zon högre.
Vindruvor på friland
Plantering:
Sätt krukan i vatten i ca 10 min. Gräv en grop, ca 40 cm djup
och 60-80 cm bred, vid vägg – minst 40 cm utanför.
• Vitis vinifera
– blanda den befintliga jorden med 1/3
planteringsjord och med några nävar kalk eller snäckskal.
• Vitis labruska/Staketdruvor
– blanda den befintliga jorden
med 1/3 okalkad/ogödslad torv eller rhododendronjord.
Lossa krukan försiktigt och sätt ner plantan i nivå med jordytan.
Är krukan fullrotad gör man flera snitt i rötterna i botten av
rotklumpen för att undvika rotsnurr. Fyll på hälften av jorden,
tryck till och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden,
tryck till och vattna igen.
Vattning:
Vattning är viktig för att växten skall ta sig. Vattna ca 1 gång i
veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter per planta om det
inte regnar.
Gödsling:
Vid plantering:
Använd gödslad planteringsjord och blanda
med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota
sig väl och växa. Görs planteringen på vår/försommar kan yt
-
terligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd till VITIS
VINIFERA - naturgödsel eller specialgödsel med NPK, till VITIS
LABRUSCA/staketdruvor - rhododendrongödsel.
Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen
under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga
gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år:
Gödsla en gång tidigt på våren när det
börjar grönska och en gång på försommaren. Använd till VITIS
VINIFERA - naturgödsel eller specialgödsel med NPK, till VITIS
LABRUSCA/staketdruvor - rhododendrongödsel.
Beskärning:
All beskärning där man klipper i ”hårda” förvedade rankor skall ske
på senhösten, annars blöder plantan. Beskärning gör man för
att få större frukt med sötare smak men man måste inte beskära.
De kan få växa vilt men ger då många små klasar med surare
bär. Vinrankor växer frodigt och ger fin grönska. Det är svårt att
ha ihjäl en vinranka, var inte rädd för att klippa bort grönska
under sommaren om det behövs.
Vinrankan växer och ger
frukt även om man klipper ”fel”, det finns olika sätt att be
-
skära.
• Vitis vinifera – exempel på beskärning
Första säsongen:
Släpp upp en stam, sidoskotten toppas över det tredje bladet
(se fig 1)
. På senhösten år 1 skärs stammen tillbaka till ca 60 cm
(se fig 2)
.
Andra säsongen:
Sidoskott som växer ut från de horisontella huvudgrenarna
under sommaren skall toppas över det tredje bladet
(se fig 2)
.
Dessa unga mjuka skott blöder inte. Bind upp rankorna efter
-
hand. På senhösten skärs sedan alla nya rankor tillbaka med
en tredjedel av längden, huvudgrenarna till ca 60 cm
(se fig 3)
.
Tredje säsongen:
Vid normal tillväxt bör du nu kunna skörda dina första vindruvor.
Under tredje året kommer det från huvudrankorna sidoskott
som bildar blomklasar. Alla sidoskott som ger blomklasar skall
toppas efter det andra bladet ovanför blomklasen. Övriga
sidoskott toppas över det tredje bladet. Detta görs under
sommaren. Huvudrankornas skott låter man växa vidare och
dessa binds horisontellt. Om det växer ut många sidoskott
gallras dessa så man får ett avstånd mellan dem på ca 30 cm.
Detta görs på senhösten. Samtidigt beskärs de sidoskott som
burit frukt så att två knoppar lämnas kvar.
• Vitis labruska/Staketdruvor
Staketdruvorna kan växa mer ”vilt” än övriga men vill man ha
dem spaljerade följer man beskrivningen ovan. I övrigt kan man
låta dem växa som vanliga klätterväxter. Staketdruvor kan bära
frukt redan 2:a året. Alla sidoskott som ger blomklasar skall top
-
pas över det andra bladet ovanför blomklasen. Övriga sidoskott
toppas ovanför det tredje bladet. Detta görs under sommaren.
Bind upp de nya rankorna efter hand. Om det växer ut många
sidoskott gallras dessa så man får ett inbördes avstånd på ca 30 cm.
Detta görs på senhösten. Samtidigt beskärs de sidoskott som bu-
rit frukt så att två knoppar lämnas kvar.
Övervintring:
Täck marken med ett tjock lager löv på hösten. Växer vindruvan
”på gränsen” av sin zon kan det vara lämpligt att lägga ner hela
plantan på senhösten och täcka den med löv.
Vindruvor i växthus och uterum
I växthus släpper man i allmänhet bara upp en huvudstam
med sidoskott. Välj ut det kraftigaste skottet. Man klipper
sidoskotten så de inte blir för långa. Alla sidoskott som
ger blomklasar skall toppas efter det andra bladet ovanför
blomklasen. Övriga sidoskott toppas över det 5:e bladet.
Detta görs under sommaren.
Om det växer ut många sidoskott gallras dessa så man får
ett inbördes avstånd på ca 30 cm. Detta görs på senhösten.
Samtidigt beskärs de sidoskott som burit frukt så att två
knoppar lämnas kvar.